Orlando Logo
BECKOVSKÉ SLNKO 2015

BECKOVSKÉ SLNKO 2015

BECKOVSKY HRAD | 26. 05. 2015

Majestátny Hrad Beckov sa od 13. storočia týči na strmom brale pri ľavom brehu rieky Váh. Strážil obchodnú cestu vedúcu hore Považím, je opradený mnohými legendami a odolal Tatárom aj Turkom. V čase jeho najväčšieho  rozkvetu v 15. storočí bol rodovým sídlom významného rytiera a diplomata vojvodu Ctibora, ktorý pre uhorského  kráľa a rímskeho cisára Žigmunda Luxemburského vykonával v Uhorsku významné služby ako po kráľovi prvý  muž kráľovstva, bol spolu s ním zakladateľom Dračieho rádu a zriaďoval aj sirotince pre opustené deti.

Hrad je celé dni zaliaty slnkom a túto jeho pozitívnu energiu človek cíti vo všetkých jeho zákutiach.

Ocenenie Beckovské slnko  

Práve pre pozitívnu energiu, významnú históriu a osobnosti, ktoré z Beckova vzišli sa zrodilo ocenenie  Beckovské slnko. Jeho cieľom je odovzdať kus pozitívnej energie vychádzajúcej z hradu ako poďakovanie tým osobnostiam,  ktoré svojou prácou, činmi a či charizmou tiež pozitívne ovplyvňujú alebo ovplyvňovali dianie nielen u nás,  ale aj vo svete.

 

Univ. prof. Mgr. art. Eva Blahová

Koncertná speváčka a pedagogička, profesorka Eva Blahová pochádza z umeleckej rodiny a je rodáčkou zo Skalice. Už ako 3-ročná stála na javisku SND po boku svojho otca, tenora Dr. Janka Blaha. Vyštudovala operný a koncertný spev u doc. Anny Hrušovskej na VŠMU v Bratislave, v štúdiách pokračovala na Akademie für Musik und darstellende Kunst vo Viedni u Roberta Scholluma. Bola profesorkou spevu na VŠMU v Bratislave, pedagogicky pôsobila dlhé roky na European Mozart Foundation vo Viedni, koučovala v Nórskej kráľovskej opere,  ako hosťujúca pedagogička na univerzite v Turku, na Hudobnej akadémii v Krakove.  Mmomentálne je profesorkou na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Pedagogickej činnosti sa venuje od roku 1969  a vychovala mnoho osobností operného sveta.

Umelecky a pedagogicky pôsobila nielen na Slovensku a v Česku, ale i v Rakúsku, Chorvátsku, Taliansku, Grécku, Turecku, Azerbajdžane, Rumunsku, Bulharsku, Srbsku, Švajčiarsku, Francúzsku, Španielsku, Portugalsku, Belgicku, Holandsku, Anglicku, Írsku, Nórsku, Fínsku, Rusku, Maďarsku, Poľsku, Nemecku, USA, Južnej Kórei, Kanade.

Je prezidentkou Slovensko -kanadského hudobného fondu, 20-rokov viedla Medzinárodnú spevácku súťaže M. Schneidera –Trnavského, bola členkou umeleckej rady Národného divadla v Prahe a festivalu Pražská jar. Je členkou festivalového výboru Bratislavské hudobné slávnosti a Medzinárodného hudobného festivalu Alegretto v Žiline, ako aj členkou komitétu Nadačného fondu Trebbia v Prahe. V roku 2009 získala čestné občianstvo mesta Skalice, v roku 2010 štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy a štátne vyznamenanie rakúskeho prezidenta Heinza Fischera Zlatý čestný odznak za zásluhy o Rakúsku republiku, a v roku 2011 ocenenie rytiera prvej triedy Radu fínskeho leva. V rokoch 2011 – 2015 bola umeleckou šéfkou Janáčkovej opery Národného divadla v Brne. Profesorka Eva Blahová dodnes aktívne pôsobí a ako pedagóg je pozývaná do rôznych krajín sveta predávať nastupujúcej generácii svoje mimoriadne odborné skúsenosti.

 

Sochár Martin Pala

Ocenenie plastiku Beckovské slnko vytvoril úspešný a nadaný sochár .

Martin Pala sa narodil v roku 1975 v Bratislave. 1989-1993 študuje na Škole úžitkového výtvarníctva v Bratislave oddelenie tvarovanie dreva a rezbárstvo u profesora Mariána Mudrocha. Nasledovalo ročné štúdium vo Viedni na Hochschule fűr Angewandte Kunst na oddelení spracovania kovu u profesora Rona Arada kde vyhráva súťaž na realizáciu ceny „Wienerbörsepreis 1994” pre viedenskú burzu. Následne v rokoch 1994 až 1999 vyštudoval sochárstvo na Vysokej škole výtvarných  umení v Bratislave pod vedením profesora Juraja Meliša. V roku 1999 založil spolu  s priateľom Ondrejom 4. Zimkom a Stanom Kičom sochársky ateliér Tri kamene.  V roku 2009 absolvuje tvorivý pobyt v Cité des Arts v Paríži a získava Cenu Nadácie Matice slovenskej - Prémiu Kolomana Sokola. Spolu s kolegami z ateliéru Tri kamene bol v  januári 2013 nominovaný na cenu Kryštáľové krídlo.

V roku 2014 odhaľuje viacfigurálnu monumentálnu kompozíciu „Čarodejník zo  smaragdového mesta“ v meste Tomsk, Sibír, Rusko. V súčasnosti sa venuje komornej a monumentálnej sochárskej tvorbe.

Foto-galéria

Video

Zadavateľ

Obec Beckov

Obec Beckov je malou obcou, ležiacou v úrodných nivách Považského podolia, ktoré do horských masívov Západných Karpát vyryla rieka Váh. Hoci v súčasnosti obec nedosahuje ani 1500 obyvateľov, v histórii dejín tento popredný sídelný celok Považia od nepamäti zohrával dôležitú úlohu.

MGprime - PhDr. Mária Gáliková
MGprime