Orlando Logo

Public relations

Public relations - MG Prime

Dobré meno je najväčší kapitál. Neprichádza samo a ak si ho aj vybudujete, nikde nie je napísané, že oň nemôžete prísť. Môžete však urobiť veľa pre jeho profiláciu, stabilitu a podporu. Vybudujte si dobré vzťahy s kľúčovými obchodnými partnermi, s dôležitými inštitúciami. Podporte svoj imidž vo vzťahu ku všetkým jestvujúcim i potenciálnym zákazníkom. A nezabúdajte ani na dianie vo svojej firme. Vaši zamestnanci potrebujú vedieť, kam patria, byť hrdí na svoju firmu a na tím, ktorého sú súčasťou.

Vytvorte silnú spolupatričnosť medzi spoločnosťou a jednotlivcami, ktorí ju tvoria. Nastavte si adekvátnu formu firemnej kultúry, ktorá dotvorí firemný imidž a spraví z vás prívetivého zamestnávateľa a solídneho partnera. A okrem toho všetkého pamätajte aj na dobré vzťahy s médiami.

Pre klienta pripravujeme:

  • Corporate Identity
  • firemná komunikácia
  • interná a externá vrátane Corporate Communication komunikačné stratégie
  • media relations
  • budovanie vzťahov s relevantnými cieľovými skupinami programy lojality
  • firemná kultúra
  • krízová komunikácia
Author Photo
PhDr. Mária Gáliková - Konateľ

...dobré vzťahy Vás vždy podržia, aj v časoch prosperity, aj v časoch neistoty…