Orlando Logo

Mediácia

Mediácia - MG Prime

Mediácia je moderná a vo väčšine vyspelých európskych krajín etablovaná forma riešenia pracovných sporov a konfliktov. Služby profesionálnych mediátorov sa využívajú nielen na prečistenie pracovného ovzdušia. Napätie, stres, osobné problémy – všetci to dobre poznáme. Potom stačí málo a z pohody na pracovisku je dusná atmosféra, v ktorej sa nedá pracovať.

Mediácia však nerieši pracovné problémy len na úrovni zamestnancov, ale aj na úrovni zamestnávateľ a zamestnanec. Lebo aj to sa stáva, že sa firma musí s niektorými pracovníkmi rozlúčiť. A je vždy lepšie, ak je to formou dohody, než sporu, ktorý vyústi do súdneho pojednávania.

Pre klienta pripravujeme:

  • pracovné vzťahy
  • námietky zamestnancov a ich filtrácia
  • vyjednávanie
  • kolektívne zmluvy
  • ukončenia pracovného pomeru
Author Photo
PhDr. Mária Gáliková - Konateľ

...každý problém má riešenie, niekedy ho však musí nájsť tretia strana…