Orlando Logo

Marketing

Marketing - MG Prime

Vo svete obchodu je vzorec na dosiahnutie úspechu veľmi jednoduchý. Podnikáme predsa preto, aby sme zarábali. Na to ale potrebujeme, aby iní o nás vedeli a dospeli k rozhodnutiu nakupovať u nás, obchodovať s nami. Preto si treba dobre zvoliť obchodnú stratégiu, správne dimenzovať ponuku a zaceliť ju tam, kde možno očakávať záujem o ňu.

Základom sú marketingové kampane, kde invencia slúži cieľu – podpore predaja. Dobrá kampaň môže mať podobu reklamnej televíznej alebo rozhlasovej kampane. Môžu to byť letáky, prospekty, brožúry. Kampaň môže bežať internetom, šíriť sa sociálnymi sieťami. Môže mať formu špecifických podujatí. Môže to byť čokoľvek, čo ponesie Vašu pečať a verejnosti predostrie vašu ponuku ako užitočnú, potrebnú, neodolateľnú, výhodnú, atraktívnu, ale hlavne ako nezameniteľnú.

Pre klienta pripravujeme:

  • marketingové kampane
  • reklamné rozhlasové a televízne spoty
  • inzercia
  • grafické práce a grafický dizajn vrátane Corporate Design a Corporate Identity
  • tlač reklamných a propagačných materiálov
  • propagačné predmety
  • plánovanie mediálnych kampaní
  • prieskum trhu
  • vyhodnocovanie efektivity
Author Photo
PhDr. Mária Gáliková - Konateľ

...vy viete, čo chcete, my vieme, ako to docieliť...