Orlando Logo

Firemné vzdelávanie

Firemné vzdelávanie - MG Prime

Ten, kto vníma vzdelávanie zamestnancov ako vyhodené peniaze, veľmi sa mýli. Pretože každý tím je len tak silný, ako jeho najslabší článok. Postarajte sa o to, aby vaši ľudia vedeli, rozumeli, boli motivovaní, správne komunikovali, boli oboznámení s dôležitými faktami. Ukážte im vízie, zapáľte ich pre spoločnú vec. Umožnite im aj osobný rozvoj, ocenia, že vám záleží nielen na obchodných výsledkoch, ale aj na nich - Na ľuďoch, ktorí tieto výsledky tvoria.

Pre klienta pripravujeme:

  • jazykové vzdelávanie všetky úrovne a prakticky všetky jazyky rozvoj IT zručností
  • interpersonálna komunikácia
  • obchodné zručnosti
  • vzdelávanie pre manažérov
  • dress code
  • mediálne tréningy
Author Photo
PhDr. Mária Gáliková - Konateľ

...vedomosti sú rýchloobrátkový tovar, ak majú priniesť úžitok, musia byť vždy čerstvé…