Orlando Logo

O nás

Myslím, že osud človeka sa odvíja na základe volieb, ktoré človek učiní a ja som si bola istá, že moja voľba je tá správna. Vedela som, že môj život už nebude tým čím bol, a že ma stretne niečo krásne, možno dokonca zázračné. Bolo to úžasné precitnutie.


Práve preto som, sa rozhodla založiť si firmu. Založila som ju na základe dlhodobých skúseností v oblasti marketingu a mediálnej oblasti. Viedla som tím ľudí, riešila marketingové poradenstvo, pracovala v TV JOJ ako riaditeľka marketingu... a vlastne som chcela byť samostatnou jednotkou a naďalej sa venovať tejto práci aj s profesionálnymi odborníkmi.

Je to vlastne naplnenie môjho sna a realizovanie mojej vášne, pracovať s ľuďmi, pomáhať im pri realizovaní projektov a premeny z vnútra.

Čo sa týka premeny, tú budujem predovšetkým u žien. Hlavne keď sa nevedia pohnúť z miesta, keď nemajú ciele, prípadne možnosť vyrozprávať sa o strachu. Nemajú sebaúctu a sebahodnotu. Preto si navzájom pomáhame uvedomiť si čo je našim údelom na zemi, zamyslieť sa.

 • quote

  Dalajlama

  Riaď sa týmito 3 nasledovnými radami: Rešpektuj seba samého. Rešpektuj ostatných. Buď zodpovedný za svoje konanie.

 • quote

  William James

  Väčšina ľudí žije po fyzickej, intelektuálnej alebo morálnej stránke vo veľmi obmedzených hraniciach svojho potencionálneho bytia. My všetci máme také zásoby života, z ktorých môžeme čerpať, o akých sa nám ani nesníva.

 • quote

  Foster C. McClellan

  Musíte si veriť. Utvorte si taký život, aký budete s radosťou celý čas žiť. Využite všetko, čo vo Vás je, s tým, že roznietite vnútorné iskričky svojich možností, až sa z nich rozhorí oheň úspechu.

 • quote

  Foster C. McClellan

  Musíte si veriť. Utvorte si taký život, aký budete s radosťou celý čas žiť. Využite všetko, čo vo Vás je, s tým, že roznietite vnútorné iskričky svojich možností, až sa z nich rozhorí oheň úspechu.

 • quote

  Sir Issac Pitman

  Musíte si veriť. Utvorte si taký život, aký budete s radosťou celý čas žiť. Využite všetko, čo vo Vás je, s tým, že roznietite vnútorné iskričky svojich možností, až sa z nich rozhorí oheň úspechu.

Ponuka našich školení

VYSTUPOVANIE NA VEREJNOSTI: ako sa nestrápniť a zaujať

Postavíte sa nebojácne pred svoje auditórium a zvládnete aj tú jeho časť, ktorá sa k vám postaví odmietavo?Rečníctvo sa zatiaľ nevyučuje na žiadnej škole. A je to škoda, čo vám potvrdia politici, manažéri, učitelia, farári, ale aj herci, novinári, moderátori. Predstúpiť pred akúkoľvek skupinu ľudí – nech sú to čo aj len priatelia, rodina, známi, je veľký stres. Stres sa znásobuje počtom ľudí v publiku a faktom, že sú to ľudia neznámi. Ak váš prejav navyše má mať úroveň, má publikum nadchnúť, zaujať, presvedčiť, je to mimoriadne náročná úloha. No dá sa na ňu pripraviť práve takýmto tréningom.

IMIDŽ JE OBAL, KTORÝ PREDÁVA: dress-code

Súčasťou firemnej kultúry je určite aj imidž jej zamestnancov, manažérov, vrcholového manažmentu. Všetko sa odvíja od povahy firmy, jej obchodnej činnosti, alebo zamerania inštitúcie či organizácie. Skúsenosť ukazuje, že značná časť vrcholových manažérov si so štýlom ´ obliekania a vystupovania na verejnosti dokáže poradiť. Čo ale so stredným manažmentom a ostatnými pracovníkmi?

Ako jasne, zrozumiteľne a akceptovateľne definovať pravidlá obliekania a správania sa zamestnancov?

Ako ich s týmito pravidlami oboznámiť taktne, pritom však dostatočne dôrazne na to, aby si ich osvojili?

NEMOŽNO NEKOMUNIKOVAŤ: Firemná komunikácia

Interná a externá firemná komunikácia sú ako obehový systém organizmu. Preto by interná a externá komunikácia mali byť súvislým, dobre riadeným prúdom informácií, ktoré prichádzajú včas na správne miesto, aby ho zásobili potrebným kyslíkom a umožnili jeho fungovanie. Rovnako tak má filtrovať prebytočné informácie a čistiť od nich prostredie, v ktorom sa nachádzajú. Akákoľvek prietrž v systéme môže spôsobiť kolaps. A kolaps si žiadna úspešná spoločnosť dovoliť nemôže.