Orlando Logo

Firemné podujatia

Macaroon Image

Kto by nemal rád firemné večierky, či už vianočné posedenia, športové podujatia, alebo príjemné spoločenské akcie pri príležitosti výročia firmy.

Nielen prácou je totiž človek živí a preto spoločnosti, ktoré o tom vedia svoje, nezabúdajú pripravovať pre svojich ľudí aj také podujatia, kde sa na chvíľu zabudne na prácu, kde sa môžu uvoľniť a užiť si aj trochu pohody, oddychu a kultúry. Netýka sa to však iba pracovníkov.

Dobré podujatie prinesie nezabudnuteľné zážitky a podporí dobré vzťahy aj s dôležitými obchodnými partnermi či inštitúciami, s ktorými je potrebné dobre vychádzať.

A do tretice, dobré podujatie môže výrazne pomôcť aj pri predaji, podpore značky, promovaní dôležitej udalosti.

Pre klienta pripravujeme:

  • team bulding
  • športové hry
  • firemné výročia
  • tematické akcie
  • podujatia v rámci sociálnych programov
  • prezentačné akcie
Author Photo
PhDr. Mária Gáliková - Konateľ

...všetci potrebujeme sociálnu interakciu...