Orlando Logo

Eventy

Macaroon Image
  • organizovanie eventov - kultúrných podujatí
  • teambuilding
  • športové hry pre firmy

Robíme kompletné zabezpečenie akcie na kľúč, čo predstavuje aj výber priestoru a jeho vybavenie, komplet výzdoba a catering. Súčastne zabezpečíme moderovanie akcie, kultúrny program, ozvučenie, fotografa, prípadne módnu prehliadku. Pri eventoch je dôležitý ako výzor celej akcie, tak aj Váš samotný. Prípadne modeliek, preto vieme zabezpečiť aj úpravu vizáže.

Author Photo
PhDr. Mária Gáliková - Konateľ

...všetci potrebujeme sociálnu interakciu...